Downloads

Hieronder vindt u de documenten die van belang zijn voor het uitvoeren van de trial. Deze kunt u downloaden.

Protocol

Patienteninformatie

Toestemmingsformulier

Algemene brochure CCMO

Flowchart

Antibioticabeleid

Checklist

3 Maanden vragenlijst

6 Maanden vragenlijst

12 Maanden vragenlijst

24 Maanden vragenlijst

Baseline vragenlijst

Drug accountability form amoxi iv

Drug accountability form amoxi oraal

Drug accountability form ciproxin iv

Drug accountability form ciproxin oraal

Drug accountability form metronidazol iv

Drug accountability form metronidazol oraal

Zakkaartje

Patientendagboek

CRF 2.1_versie 28jan2011


Copyright Dutch Diverticular Disease Collaborative Study Group 2009/Webdesign Niels de Korte/Created with Sandvox for Mac